Citaat uit Het Denken een afwijking

 

Bewustzijn wordt door de wetenschap opgesplitst in het zich bewust zijn van zichzelf en het zich bewust zijn van de omgeving.

Volgens de mening van professor Swaab, Kevin Nelson, neuroloog en schrijver van 'De Goddelijke hersenstam' en vele andere onderzoekers, is bewustzijn net als denken een product van onze hersencellen. Tegelijkertijd beweert onder andere Swaab dat iedere cel, dus ook de eencellige bacterie, bewustzijn heeft. De eencellige bacterie evenwel heeft geen hersenen. Hoe staaft de professor dan zijn mening dat bewustzijn wordt veroorzaakt door de hersencellen?

 

Daarnaast blijft hersenonderzoek, evenals alle andere vormen van wetenschappelijk onderzoek vragen opleveren. Wordt het één vastgesteld, de volgende vraag dient zich alweer aan.

Ook het allerkleinste, nog maar nauwelijks te onderzoeken deel blijkt weer in werking te worden gezet door iets anders.

 

Om de vragen en de mogelijke eindconclusie dat onze herkomst niet wetenschappelijk te bewijzen is een halt toe te roepen, komt men met 'bewijzen' dat wij ons brein zijn. Deze bewijzen zijn echter geen harde bewijzen maar voornamelijk speculatieve conclusies. Dat wij ons brein zouden zijn wil zeggen, dat het lichaam een (af)gesloten geheel moet zijn, waarin lichamelijk processen het mens-zijn en de individualiteit bepalen; dat wat wij zelfstandig lijken te doen ligt volgens vele onderzoekers al besloten in onze bron, namelijk het brein.

 

De conclusie aan de hand van voorgaande kan niet anders zijn dan dat ook de wetenschappelijke onderzoeken en hun uitkomst al vast liggen in ons brein...