Wil je een afspraak maken voor een zelfkennis-sessie?

Zie de verschillende mogelijkheden onder workshop

 

 

 

Het leven van Anja Oldegberts werd jarenlang beheerst door angsten en depressies. Op haar 33e besloot ze een einde aan haar leven te maken.
Met dit vaste voornemen viel ze in slaap.
De volgende ochtend werd ze wakker in een ongekende rust; de zelfmoordgedachte was verdwenen. Daarvoor in de plaats kwam de rotsvaste overtuiging dat ze een antwoord wilde op haar vraag 'wie ben ik eigenlijk?

 

Op haar 35e kreeg ze het onverwachte en verlossende antwoord. Ze ervoer een totale bevrijding waarin al haar bestaansonzekerheden en angsten verdwenen.
De macht van Het Denken verdween voorgoed; wat overbleef was een volledig inzicht in zichzelf en in alles wat zich in de wereld afspeelt. Het belang van het waarmaken van dromen en het hebben van een toekomst maakte plaats voor een leven in rust en overgave aan het moment.

 

In het boek Het Denken, een afwijking wisselt Anja haar filosofie af met de meest belangrijke momenten in haar zoektocht.
Ze laat in rake bewoordingen de waanzinnige gevolgen van Het Denken zien dat in alle aspecten van het leven de boventoon voert. Beschaving, emancipatie, kinderen, liefde, seksualiteit, religies, gezondheid, ontwikkelingshulp en de spirituele hype neemt ze genadeloos onder de loep. Ze ontneemt de lezer zijn overtuigingen en plaatst hem terug naar wie hij werkelijk is

.

Het Denken, een afwijking is een confronterend boek dat iedereen die het leven wil begrijpen zal raken.

 

 

 

Bestel info:

 

Uitgeverij Boekenbent

 

Bol.com

 

Boekhandel: ISBN 9789462033207

 

 

facebook


 

 

 

 

Citaat:

 

Bewustzijn wordt door de wetenschap opgesplitst in het zich bewust zijn van zichzelf en het zich bewust zijn van de omgeving.

Volgens de mening van professor Swaab, Kevin Nelson, neuroloog en schrijver van 'De Goddelijke hersenstam' en vele andere onderzoekers, is bewustzijn net als denken een product van onze hersencellen. Tegelijkertijd beweert onder andere Swaab dat iedere cel, dus ook de eencellige bacterie, bewustzijn heeft. De eencellige bacterie evenwel heeft geen hersenen. Hoe staaft de professor dan zijn mening dat bewustzijn wordt veroorzaakt door de hersencellen?

 

Daarnaast blijft hersenonderzoek, evenals alle andere vormen van wetenschappelijk onderzoek vragen opleveren. Wordt het één vastgesteld, de volgende vraag dient zich alweer aan.

Ook het allerkleinste, nog maar nauwelijks te onderzoeken deel blijkt weer in werking te worden gezet door iets anders.

 

Om de vragen en de mogelijke eindconclusie dat onze herkomst niet wetenschappelijk te bewijzen is een halt toe te roepen, komt men met 'bewijzen' dat wij ons brein zijn. Deze bewijzen zijn echter geen harde bewijzen maar voornamelijk speculatieve conclusies. Dat wij ons brein zouden zijn wil zeggen, dat het lichaam een (af)gesloten geheel moet zijn, waarin lichamelijk processen het mens-zijn en de individualiteit bepalen; dat wat wij zelfstandig lijken te doen ligt volgens vele onderzoekers al besloten in onze bron, namelijk het brein.

 

De conclusie aan de hand van voorgaande kan niet anders zijn dan dat ook de wetenschappelijke onderzoeken en hun uitkomst al vast liggen in ons brein. 

 

 

Citaat:

 

De pijn in het verdriet waaraan ik mij overgaf trok uit mijn lijf in een uitademing die niet leek op te houden en die tezamen met de geuite pijn in een oerschreeuw oploste en verdween tot door mijn tenen heen de aarde in. De ademhaling werd hijgend.
Even plotseling als het ademen ontstond stopte het. 

 

Ik opende mijn ogen in verwondering: alles leek stil te staan in heldere kleuren en licht. 

 

 

Citaat:

 

Ontdaan van Het Denken wordt Intelligentie alleen gebruikt om uiting te geven aan het leven zelf. Nooit om te scoren of voor egoïstisch eigenbelang. Die behoefte is er niet.

Dieren hebben dezelfde Intelligentie en hetzelfde Bewustzijn als wij, maar een leeuw en ook een aap hebben niet de bouw en daardoor niet de mogelijkheid om te kunnen maken wat wij kunnen maken. Dat wij dat wel kunnen wil niet zeggen dat we daardoor meer of beter zijn dan de rest van de natuur.


Onze maaksels hebben verder ook geen enkele waarde dan alleen het moment van vervaardigen zelf. Over een paar duizend jaar is alles verdwenen.

 


 

Citaat:

 

Op weg naar huis voelde ik me vreemd. Er waren twee zijns ervaringen.
Die gespletenheid was niet alleen in mij, maar ook daarbuiten. Angst en kracht. De angst, dacht ik, zou mij kunnen vernietigen. De kracht daarentegen maakte me sterk.

 

Eenmaal thuisgekomen overheerste de angst.
Die angst was er altijd wel, maar op de achtergrond aanwezig. Door Het Denken kreeg ik hem (tijdelijk) onder controle, maar nooit was hij zo groot en onontkoombaar daar als deze keer.

 

Tergend langzaam besloop hij me in stille dreiging en waanzin en sloot me onontkoombaar in.

Ik wist niet waar ik uit zou komen toen ik besloot om de angst toe te laten. Het voelde als een stap naar het einde van mijn bestaan, alsof ik alles achter me liet in een sprong naar de dood.

 

Ik sprong.

 

De waanzin ving mij op en kroop sidderend omhoog in mijn lichaam. Instinctief en zeker wist ik dat ik de angst met volledige concentratie moest blijven volgen en dat ik niet mijn adem moest inhouden, maar goed moest blijven doorademen....