Wat is het belang van emoties ?

 

Er zijn diverse cursussen, methodes en boeken in omloop die jou vertellen dat emoties er zouden zijn om jezelf in balans te brengen of het zouden richtingwijzers zijn om je een stap te laten maken naar iets nieuws in je leven. En dat verkoopt goed, want het is precies wat jouw ego, jouw zelfbeeld steeds en opnieuw wil, namelijk navigeren naar iets nieuws en naar een mooier zelfbeeld.

 

In beginsel zijn er geen emoties.

 

Want, heeft een leeuw emoties, een giraffe, een eend?  Hooguit omdat wij vinden dat ze die hebben als we het vanuit ons sentiment bekijken..

 

Er zijn wel overlevingssignalen bij dieren zoals angst bij gevaar en een waarschuwing 'kom niet dichterbij'. Het zijn natuurlijke verschijnselen. Signalen voortkomend uit instinct.

Dieren handelen naar en vanuit hun natuur, meer niet.

 

Wij mensensoort handelen niet meer vanuit onze natuur maar vanuit ons denken. We laten ons leven bepalen door overtuigingen en door de daarmee gepaard gaande emoties.

 

Emoties op zich zijn volstrekt onbelangrijk. Je hoeft ze alleen maar te uiten om daarna te zien dat ze voortkomen uit het beeld dat je van jezelf hebt. Dat ze ontstaan door wat je allemaal wilt (hebben) en wilt bereiken. En er zijn emoties als dat allemaal niet lukt..

 

Onderdruk emoties niet maar leer ze kennen als voortkomend uit je zelfbeeld, jouw ego, uit het (gelijk) willen hebben. Uit het niet (voor elkaar) krijgen van wat je wilt en uit het vasthouden aan wat je denkt te weten en denkt te bezitten.

 

Als je een emotie zonder voorbehoud hebt toegelaten dan weet je dat jij niet die emotie bent en niet de gedachte erachter.

 

Na iedere volledige uiting van een emotie blijft jouw kern-waarde steeds over, namelijk bewustzijn, rust en stilte.