Gezond en normaal gedrag wat is dat ? 

 

Wij mensen hebben ooit ergens geconcludeerd wat gezond gedrag zou moeten zijn en hoe we dat gedrag gezond zouden moeten uiten. Gezond gedrag zien we als normaal gedrag. Normaal gedrag wil zeggen aanvaardbaar gedrag. Gedrag dat onze goedkeuring krijgt.

 

Gezond gedrag kunnen we vooral afmeten aan wat we als ongezond gedrag zien.

 

Een echte consensus over wat normaal zou zijn of abnormaal is er niet, dat kan per maatschappij, religie, groep of familie verschillen.

 

Alles wat afwijkt van wat we als 'normaal' zien, beschouwen we als ziek, gestoord, fout of ongewenst.

We geven dat afwijkende gedrag een naam, we labelen het, met bijbehorende omschrijving over wat de abnormaliteit zou inhouden.

 

Vervolgens maken we een plan van aanpak of we ontwikkelen methodes en medicijnen om het vreemde, abnormale gedrag te kunnen normaliseren tot gewenst gedrag.

 

Als gedrag bestempeld wordt als niet normaal, maar de oorzaak is niet direct te achterhalen of te behandelen dan rest ons maar één ding en dat is negeren en buitensluiten.

 

Dat afkeuren en negeren doen we uiteraard ook met onszelf. Alles wat we als niet normaal (zijn gaan) beschouwen dat keuren we ook af in onszelf. Want wat we absoluut niet willen is dat de omgeving ons als abnormaal gaat zien en bestempelt.

 

Zo zijn we dagelijks bezig met ons best te doen om normaal te zijn en om ongewenst gedrag en gevoel af te keuren.

 

Maar het wringt. Natuurlijk wringt dat. Omdat het abnormale, het vermeende kwaad, steeds omhoog komt en we alsmaar bezig moeten blijven om dat kwaad de kop in te drukken.

 

De gevolgen van die onderdrukking zijn de vele labels van onze maatschappij: persoonlijkheidsstoornissen, burn-out, depressiviteit, angsstoornissen, verslavingen, zelfdoding enzovoorts.

 

Wat zou er gebeuren als we zouden erkennen dat we helemaal niet weten wat gezond en ongezond gedrag is ? Dat we gewoon onbewust of klakkeloos maar hebben aangenomen wat goed zou zijn en wat fout en dat we dat als waarheid zijn gaan zien?

 

Die erkenning van het 'niet weten' zou onderzoek betekenen. Je ervan bewust worden of het allemaal wel kopt wat je werd en wordt voorgeschoteld.

 

Het voor de handliggende is dan dat je bij jezelf begint:

 

Gooi alle labels weg en kijk met nieuwe ogen: open en ontvankelijk. Haal het afwijkende, het ongezonde, het zogenaamde kwaad met warmte naar je toe en onderzoek of en waarom het fout zou zijn.

 

In de omarming verdwijnen labels.

 

 

Anja Oldegberts.

 

Workshop